Περιγραφή

Επαγγελματικός κλίβανος ξηράς αποστείρωσης εργαλείων.

Διπλός θάλαμος 9L